สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์

รหัส : F07010

ชื่อ : แคนดี้

ชื่อ-นามสกุล : สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์

เชื้อชาติ : Thai- vietnam

เพศ : หญิง

อายุ : 10 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 128

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : มีงานละคร งานโฆษณา งานถ่ายmv