นายแบบ,นางแบบ > เอ็นจอย
วัลลภา จิ๋วเดช

รหัส : F99009

ชื่อ : เอ็นจอย

ชื่อ-นามสกุล : วัลลภา จิ๋วเดช

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 20 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 155

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 38

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง แสดง

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี