ด.ญ. ชนาภัทร ยาวะระ

รหัส : F14057

ชื่อ : เอญ่า

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ชนาภัทร ยาวะระ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 120

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ : ร้องเต้น

ผลงานที่ผ่านมา :