นายแบบ,นางแบบ > เมลิคซาฟา
เมลิค ซาฟา บายซาล

รหัส : M17009

ชื่อ : เมลิคซาฟา

ชื่อ-นามสกุล : เมลิค ซาฟา บายซาล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 75

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 11

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :