นายแบบ,นางแบบ > เพอร์รีน
เพอร์รีน บราลีพร

รหัส : F14061

ชื่อ : เพอร์รีน

ชื่อ-นามสกุล : เพอร์รีน บราลีพร

เชื้อชาติ : ไทย อินเดีย จีน

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 126

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24

ความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษ ร้องเพลง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มีประสบการณ์