ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ์

รหัส : F12058

ชื่อ : เพลง

ชื่อ-นามสกุล : ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 115

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 16

ความสามารถพิเศษ : เล่นฮูลาฮูป ร้องเพลง รำ

ผลงานที่ผ่านมา :