ธนศักดิ์ กระต่ายเพ็ชร์

รหัส : M16028

ชื่อ : เบต้า

ชื่อ-นามสกุล : ธนศักดิ์ กระต่ายเพ็ชร์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 96

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :