เกรียงไกร วงษ์แก้ว

รหัส : M04012

ชื่อ : เตต้า

ชื่อ-นามสกุล : เกรียงไกร วงษ์แก้ว

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 174

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 55

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :