อาชว์ ทองมิตร

รหัส : M19008

ชื่อ : ฮิวโก้

ชื่อ-นามสกุล : อาชว์ ทองมิตร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 73

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 8.4

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :