นางสาวนฤมล เจริญพร

รหัส : F86001

ชื่อ : อุ้ย

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล เจริญพร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 31 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 153

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 48

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : สอนภาษาจีน