ดญ.ณิชนันท์ มหิสนันท์

รหัส : F08015

ชื่อ : อิงกี้

ชื่อ-นามสกุล : ดญ.ณิชนันท์ มหิสนันท์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 11 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 150

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 37

ความสามารถพิเศษ : เทควันโด กีตาร์ ซอ ขิม

ผลงานที่ผ่านมา : 2020 TVC SCG คบเด็กสร้างโลก
2020 TVC True iPhone 11
2020 TVC CP อาหาร