นายแบบ,นางแบบ > ออลินน์
กุลวีณ์ สิทธิวีรกุล

รหัส : F18015

ชื่อ : ออลินน์

ชื่อ-นามสกุล : กุลวีณ์ สิทธิวีรกุล

เชื้อชาติ : ไทย จีน

เพศ : หญิง

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 84

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 12

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายชุดเด็ก