ธนภรณ์ เกตุวัตถา

รหัส : F12060

ชื่อ : ออกัส

ชื่อ-นามสกุล : ธนภรณ์ เกตุวัตถา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 119.5

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 29

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง

ผลงานที่ผ่านมา : ยังไม่มีผลงาน