รัตนพักตร์ เนกขัมม์พงศ์

รหัส : F20001

ชื่อ : สโนวี่

ชื่อ-นามสกุล : รัตนพักตร์ เนกขัมม์พงศ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : -1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 65

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 7.8

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :