ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์

รหัส : M02006

ชื่อ : ยอร์ช

ชื่อ-นามสกุล : ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 15 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 166

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 53

ความสามารถพิเศษ : -

ผลงานที่ผ่านมา : ผลงาน ละครทองเนื้อเก้า , เลือดรักทรนง , พี่เลี้ยง ฯลฯ
ถ่ายแบบ , ถ่ายโฆษณา