จิรัชยา วิมลรัตน์

รหัส : F08031

ชื่อ : ยอนซู

ชื่อ-นามสกุล : จิรัชยา วิมลรัตน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 10 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 150

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 44

ความสามารถพิเศษ : เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : -