กรรจิรา ตระการรัตนกุล

รหัส : F14049

ชื่อ : มิลิส

ชื่อ-นามสกุล : กรรจิรา ตระการรัตนกุล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 109

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24

ความสามารถพิเศษ : แสดงละครกับตุ๊กตา​ ว่ายน้ำ

ผลงานที่ผ่านมา : ยังไม่มีผลงานในวงการ