ด.ญ.ภีรดา วรรธะมานี

รหัส : F14059

ชื่อ : มิลิณ

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภีรดา วรรธะมานี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 115

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 21

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายปฏิทินผ้าอ้อมเมอร์รี่ (อายุ 1 ปี)