มาทีส พินอร์

รหัส : M10012

ชื่อ : มาทีส

ชื่อ-นามสกุล : มาทีส พินอร์

เชื้อชาติ : Thai

เพศ : ชาย

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 113

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 20

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : Sc asset , swensen's , ปั๊มบางจาก , หนังสั้นBig c