ด.ช. สิทธิพร พัชรวิศิษฎ์

รหัส : M19007

ชื่อ : มังกร

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. สิทธิพร พัชรวิศิษฎ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 80

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ : -

ผลงานที่ผ่านมา : -