พงษ์ภีฆ์รฐ์ กล่ำวงษ์

รหัส : M16026

ชื่อ : พีช

ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ภีฆ์รฐ์ กล่ำวงษ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 82

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :