พลอยชมพู เกื้อกูล

รหัส : F07040

ชื่อ : พลอย

ชื่อ-นามสกุล : พลอยชมพู เกื้อกูล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 12 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 152

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 40

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :