ทสร คัจฉสุวรรณมณี

รหัส : F03011

ชื่อ : พราว

ชื่อ-นามสกุล : ทสร คัจฉสุวรรณมณี

เชื้อชาติ : Thai

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 165

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 46

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :