สร้อยฝน อ่อนอุดม

รหัส : F04025

ชื่อ : ฝน

ชื่อ-นามสกุล : สร้อยฝน อ่อนอุดม

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 13 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 162

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 52

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : เดินแบบ
โฆษณาวุ้นมะพร้าว
โฆษณาอินเดีย