อาภัสรา ภูฆัง

รหัส : F04055

ชื่อ : ปาแปง

ชื่อ-นามสกุล : อาภัสรา ภูฆัง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 16 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 148

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 43

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา :