นายแบบ,นางแบบ > น้องไอซ์
ด.ช.ธัชนนท์ โชติเล็กธนา

รหัส : M11012

ชื่อ : น้องไอซ์

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธัชนนท์ โชติเล็กธนา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 7 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 117

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :