นายแบบ,นางแบบ > น้องเบนซิน
ด.ช.เตชินท์ รอบคอบ

รหัส : M13048

ชื่อ : น้องเบนซิน

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เตชินท์ รอบคอบ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 125

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ : จินตคณิต

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี