นายแบบ,นางแบบ > น้องเก้า
ด.ญ. ภูษณิศา ติ๊บกันเงิน

รหัส : F13051

ชื่อ : น้องเก้า

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ภูษณิศา ติ๊บกันเงิน

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 124

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ : เต้น

ผลงานที่ผ่านมา :