นายแบบ,นางแบบ > น้องอลิซ
ดญ วรรวริน ศิวเทวินทรา

รหัส : F18014

ชื่อ : น้องอลิซ

ชื่อ-นามสกุล : ดญ วรรวริน ศิวเทวินทรา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 98

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 12.5

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :