นายแบบ,นางแบบ > น้องภูผา
เด็กชาย ศุภวิชญ์ รัศมีไพฑูรย์

รหัส : M12042

ชื่อ : น้องภูผา

ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ศุภวิชญ์ รัศมีไพฑูรย์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 120

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24

ความสามารถพิเศษ : มนุษยสัมพันธ์ เป็นเลิศ. เป็นพิธีกร

ผลงานที่ผ่านมา :