นายแบบ,นางแบบ > น้องฌามส์
ด.ช.วชิรภัทร สุขประเสริฐ

รหัส : M19004

ชื่อ : น้องฌามส์

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วชิรภัทร สุขประเสริฐ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 84

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 11

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี