กรวุติ ภรี

รหัส : M04020

ชื่อ : นะจัง

ชื่อ-นามสกุล : กรวุติ ภรี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 16 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 175

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 55

ความสามารถพิเศษ : ตี๋แบด

ผลงานที่ผ่านมา :