ณัฏฐฑิดา ปิณฑานนท์

รหัส : F04020

ชื่อ : ธิดา

ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐฑิดา ปิณฑานนท์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 173

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 50

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :