เขมิกา สุวราวรนาถ

รหัส : F12074

ชื่อ : ต้นน้ำ

ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา สุวราวรนาถ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 124

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24

ความสามารถพิเศษ : -

ผลงานที่ผ่านมา : -