ด.ญ.นาถลดา บ้านศาลเจ้า

รหัส : F10046

ชื่อ : ตังเม

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นาถลดา บ้านศาลเจ้า

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 9 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 140

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 33

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง , เต้น , ถ่ายแบบ

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายแบบภาพนิ่งให้กระเป๋าเด็ก แบรนด์ Luv a Bub