ชัญณัชชา เลิศมณีสกุลชัย

รหัส : F17003

ชื่อ : ชัญญ่า

ชื่อ-นามสกุล : ชัญณัชชา เลิศมณีสกุลชัย

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 3 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 93

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :