นายแบบ,นางแบบ > จุ๊บจิิ๊บ
นางสาวนภพรรณ โสวรรณี

รหัส : F03047

ชื่อ : จุ๊บจิิ๊บ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภพรรณ โสวรรณี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 16 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 158

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 49

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : ไม่มี