ด.ช.ปัณณธร พรประสิทธิ์

รหัส : M14048

ชื่อ : คุมะ

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ปัณณธร พรประสิทธิ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 116

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ : ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน ตีกลอง

ผลงานที่ผ่านมา : Viral : Tora sushi