นายแบบ,นางแบบ > คอปเตอร์
ปวริศว์ กาลมิตรกาญจน์

รหัส : M13049

ชื่อ : คอปเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : ปวริศว์ กาลมิตรกาญจน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 7 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 114

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :