กุลนิษฐ์ ชนม์ชูชาติ

รหัส : F03019

ชื่อ : เฟ

ชื่อ-นามสกุล : กุลนิษฐ์ ชนม์ชูชาติ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 157

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 41

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :