นายแบบ,นางแบบ > ���������
นางสาววริณญา โพธิ์สุการ

รหัส : F97003

ชื่อ : โรส

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริณญา โพธิ์สุการ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 21 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 164

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 46

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : เข้ารอบ 50 คนสุดท้ายประกวดมีสทีนไทยแลนด์ 2015 ช่อง7