บุณยานุช ปินฑะมาน

รหัส : F03018

ชื่อ : โฟม

ชื่อ-นามสกุล : บุณยานุช ปินฑะมาน

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 165

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 48

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :