อินทร๋ธิดา ชัยฉิมพลี

รหัส : F12004

ชื่อ : เกรซ

ชื่อ-นามสกุล : อินทร๋ธิดา ชัยฉิมพลี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 108

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :