กัณภัช จันทร์สุริยศักดิ์

รหัส : M14019

ชื่อ : ซี

ชื่อ-นามสกุล : กัณภัช จันทร์สุริยศักดิ์

เชื้อชาติ : Thai

เพศ : ชาย

อายุ : 3 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 98

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : Yayee kids fashion
เดินแบบการกุศล
แคสติ้งงาน